16 days old

Senior Finann Analytik

Bratislava, Bratislavský kraj 811 06
 • Job Code
  247352BR-SK

Introduction
IBM Finance centrum je neoddelitenou sasou spolonosti IBM a zaha vetky krajiny a obchodn oddelenia. Sme povaovan za kovho hra pre spech naej spolonosti a strategickho finannho poradcu pre business. Podporujeme inovatvne myslenie, poskytujeme prleitosti na vzdelvanie a rozvoj. Podporujeme integrciiu do naej organizcie a kladieme vek draz na rozvoj zamestnancov a karirny rast.


Popis pracovnho miesta
IBM Finance centrum je neoddelitenou sasou spolonosti IBM a zaha vetky krajiny a obchodn oddelenia. Sme povaovan za kovho hra pre spech naej spolonosti a strategickho finannho poradcu pre business. Podporujeme inovatvne myslenie, poskytujeme prleitosti na vzdelvanie a rozvoj. Podporujeme integrciiu do naej organizcie a kladieme vek draz na rozvoj zamestnancov a karirny rast.


Npl prce:
 • Plnovanie a kontrola vnosov a nkladov
 • Prprava finannch analz pre dosiahnutie hospodrskych cieov
 • Prprava finannch reportov pre management a podpora business ldrov
 • Podieanie sa na tvorbe finanho plnu a navrhovanie rieen na dosahovanie stanovench cieov
 • Podpora tovnch uzvierok
 • Sledovanie kovch ukazovateov a navrhovanie alternatv a odporan pre business rozhodnutia

Poiadavky a osobnostn predpoklady:
 • Min. 3 roky sksenost v oblasti financi (controlling, reporting, business intelligence), sksenos z medzinrodnej spolonosti je vhodou
 • Vysokokolsk vzdelanie ekonomickho zamerania
 • Plynul anglitina
 • Sksenosti s pokroilmi funkciami MS Excel, sksenos s SQL vhodou
 • Siln logick a analytick schopnosti, vborn komunikan, organizan a prezentan schopnosti, tmov hr, proaktvny prstup
Ak benefity ponkame:

FINANCIE
 • Platov ohodnotie od EUR 1.400 brutto / mesane, v zvislosti od relevantnej praxe, rovne jazyka a alch zrunost poda poiadaviek na dan pozciu
  Atraktvne ohodnotenie
 • pecilne IBM zavy
 • Diners club skromn kreditn karta
 • Gastro lstky
 • Prspevok na dchodkov poistenie
 • Bonus za odporuenie novho zamestnanca

OSOBN BENEFITY
 • Flexibiln pracovn as
 • Monos prce z domu (home office)
 • Atraktvny well-being program
 • Tri dni dovolenky navye
 • Atraktvna poloha v meste Tower 115
 • Parkovacie miesta pre aut a bicykle

ZDRAVOTN
 • Skromn zdravotn zariadenie
 • ivotn poistenie
 • Tri dni vona na zotavenie bez lekrskeho potrvdenia (self-recovery)
 • 100% finann kompenzcia poas obdobia prceneschopnosti
TVOJ ROZVOJ
 • Ponuka kvalitnho vzdelvania (extern/intern kurzy a kolenia)
 • Moznos dlhodobej spoluprce a profesionlneho rastu
#HJ19EUVyadovan technick a odborn znalosti
ziadnePreferovan technick a odborn znalosti
ziadne


About Business Unit
-


Your Life @ IBM
-


About IBM
-


Prehlsenie lokcie
For additional information about location requirements, please discuss with the recruiter following submission of your application.


Prehlsenie o rovnosti prleitost
Spolonos IBM sa sna vytvra diverzifikovan prostredie a je hrd, e sa me radi medzi zamestnvateov, ktor podporuj rovnos prleitost. Vetci kvalifikovan uchdzai bud posudzovan bez ohadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexulnu identitu alebo orientciu, nrodnostn pvod, genetick vlohy, zdravotn postihnutie a vek. Spolonos IBM sa tie zaviazala dodriava vetky postupy spravodlivho zamestnvania z hadiska obianskej prslunosti a prisahovalectva.

Categories

Industry

 • Computers Software and Hardware
Posted: 2019-09-28 Expires: 2019-10-28

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Senior Finann Analytik

IBM
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast